ICAN

Anna Gregorczyk

Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Przedsiębiorstw, Bank Millennium

Anna Gregorczyk

Specjalizacja:

kultura organizacyjna | zarządzanie zespołami | mentoring

Posiada niemal dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie, które zdobywała w organizacjach o zróżnicowanej kulturze organizacyjnej. Zarządzała strukturami rozproszonymi, zespołami ekspertów, budowała nowe multidyscyplinarne zespoły, a także realizowała projekty związane z rozwojem kompetencji, modelem pracy, jak również wdrażaniem systemów informatycznych. W bankowości korporacyjnej pracowała w obszarach ryzyka i zarządzania produktami. W Banku Millennium odpowiada za wspieranie realizacji działań strategicznych, rozwoju kompetencji sieci sprzedaży, narzędzi zarządzania siecią i komunikacji... czytaj więcej »

Zobacz wideo prezentację